Zaštita ličnih podataka

1. Uvod

1.1 Obavezali smo se da štitimo privatnost posetilaca naših sajtova i korisnika naših usluga.
1.2 Ova pravila važe svuda gde smo rukovodioci ličnih podataka posetilaca naših veb stranica i korisnika naših usluga, drugim rečima, gde određujemo svrhu i značaj obrade ovih ličnih podataka.
1.3 Prilikom prve posete našem veb sajtu, tražimo od vas da pristanete na korišćenje kolačića u skladu sa uslovima ovih pravila.
1.4 U ovim pravilima “mi”, “nama” i “naš” se odnosi na Antwer business d.o.o. Za više informacija o nama, pogledajte Odeljak 12.

2. Kako koristimo lične podatke

2.1 U ovom odeljku 2 odredili smo:
(a) opšte kategorije ličnih podataka koje obrađujemo;
(b) izvor i kategoriju podataka, u slučaju podataka koje nismo direktno dobili od vas;
(c) svrhu za koju obrađujemo lične podatke;
(d) zakonske osnove za njihovu obradu.
2.2 Možemo obrađivati podatke o korišćenju naših veb stranica i usluga (podaci o korišćenju). Podaci o korišćenju mogu uključivati vašu IP adresu, geografsku lokaciju, veb pregledač i njegovu verziju, operativni sistem, referentni izvor, dužinu posete, prikaze stranica i navigacione putanje stranica, kao i informacije o vremenu, frekvenciji i šablonu korišćenja naše usluge. Izvor podataka o korišćenju je usluga Google Analytics. Ovi podaci o korišćenju mogu biti obrađeni u svrhu analize korišćenja veb stranica i usluga. Pravni osnov za ovu obradu je saglasnost i naši legitimni interesi, tj. praćenje i unapređenje naših veb stranica i usluga.
2.3 Možemo obrađivati informacije koje objavljujete na našim veb stranicama ili putem podataka koje koristite prilikom korišćenja naših usluga. Objavljeni podaci mogu biti obrađeni u svrhu njihovog objavljivanja i upravljanja našim veb stranicama i uslugama. Pravni osnov za ovu obradu je saglasnost.
2.4 Možemo obrađivati informacije sadržane u bilo kom upitniku (podaci iz upita), ako se odnose na robu i/ili usluge. Pravni osnov za ovu obradu je saglasnost.
2.5 Možemo obrađivati informacije (kontakt podatke) sadržane u ili povezane sa bilo kojom komunikacijom koju nam šaljete, uključujući i podatke o korespondenciji. Podaci o korespondenciji mogu uključivati komunikacioni sadržaj i meta-podatke povezane sa komunikacijom. Naše veb stranice će generisati meta-podatke povezane sa komunikacijom putem kontaktnih formulara veb stranica. Podaci o korespondenciji mogu biti obrađeni u svrhu komunikacije sa vama i vođenja evidencije. Pravni osnov za ovu obradu su naši legitimni interesi, tj. uredno upravljanje našim veb stranicama i poslovanjem i komunikacija sa korisnicima i/ili izvršavanje ugovora između vas i nas i/ili radnje koje vode ka zaključenju ugovora.
2.6 Možemo obrađivati bilo koje vaše lične podatke navedene u ovim pravilima, ako je to potrebno za stvaranje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, bilo u sudskom postupku ili u administrativnom ili vansudskom postupku. Pravni osnov za ovu obradu su naši legitimni interesi, tj. zaštita i ostvarivanje naših zakonskih prava, vaših zakonskih prava i zakonskih prava drugih.
2.7 Osim specifičnih svrha za koje možemo obrađivati vaše lične podatke navedene u ovom odeljku 2, možemo obraditi i bilo koje vaše lične podatke, ako je takva obrada neophodna za ispunjenje zakonske obaveze kojoj smo podložni, ili za zaštitu vitalnih interesa vaših ili vitalnih interesa druge fizičke osobe.

3. Pružanje vaših ličnih podataka drugim osobama

3.1 Osim specifičnih objava ličnih podataka navedenih u ovom odeljku 3, možemo objaviti vaše lične podatke ako je takvo objavljivanje neophodno za ispunjenje zakonske obaveze kojoj smo izloženi ili za zaštitu vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa druge fizičke osobe. Vaše lične podatke možemo objaviti i ako je takvo objavljivanje neophodno za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih potraživanja, bilo u sudskom postupku ili u administrativnom ili vansudskom postupku.

4. Međunarodni transferi vaših ličnih podataka

4.1 Imajte na umu da lični podaci koje pošaljete za objavljivanje putem naših veb stranica ili usluga mogu biti dostupni putem interneta širom sveta. Ne možemo sprečiti upotrebu (ili zloupotrebu) takvih ličnih podataka od strane drugih osoba.

5. Čuvanje i brisanje ličnih podataka

5.1 Ovaj odeljak 5 utvrđuje naše politike i procedure čuvanja podataka, koje su osmišljene kako bi pomogle u obezbeđivanju poštovanja naših zakonskih obaveza u vezi sa čuvanjem i brisanjem ličnih podataka.
5.2 Lični podaci koje obrađujemo u bilo koju svrhu ili svrhe ne smeju se čuvati duže od potrebnog za tu svrhu ili te svrhe.
5.3 Lične podatke ćemo čuvati na sledeći način:
(a) podaci o korišćenju, podaci o objavljivanju, podaci iz upita, obaveštenja i podaci iz korespondencije čuvaće se najduže 10 godina.
5.4 Bez obzira na ostale odredbe ovog odeljka 5, možemo zadržati vaše lične podatke ako je takvo čuvanje neophodno za ispunjenje zakonske obaveze kojoj smo izloženi ili za zaštitu vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa druge fizičke osobe.

6. Promene

6.1 Ova pravila možemo ažurirati s vremena na vreme objavljivanjem nove verzije na našim veb stranicama.
6.2 S vremena na vreme trebalo bi da proverite ovu stranicu kako biste bili zadovoljni bilo kakvim promenama u ovim pravilima.
6.3 O promenama ovih pravila možemo vas obavestiti putem e-maila.

7. Vaša prava

7.1 U ovoj sekciji 7 saželi smo prava koja imate prema zakonu o zaštiti podataka. Neka prava su složena i neki detalji nisu uključeni u naše sažetke. Stoga bi trebalo da pročitate relevantne zakone i smernice regulatornih tela za potpuno objašnjenje ovih prava.
7.2 Vaša osnovna prava prema zakonu o zaštiti podataka su:
(a) pravo na pristup;
(b) pravo na ispravku;
(c) pravo na brisanje;
(d) pravo na ograničenje obrade;
(e) pravo na prigovor na obradu;
(f) pravo na prenos podataka;
(g) pravo na žalbu nadzornom organu; i
(h) pravo na povlačenje saglasnosti.
7.3 Imate pravo potvrditi da li možemo obraditi vaše lične podatke i gde ih pristupamo, zajedno sa dodatnim informacijama. Ove dodatne informacije uključuju detalje o svrsi obrade, kategorijama pogođenih ličnih podataka i primaocima ličnih podataka. Pružanje prava i sloboda drugih neće biti pogođeno, pružićemo vam kopiju vaših ličnih podataka. Prva kopija će biti besplatna, ali dodatne kopije mogu biti naplaćene razumnom naknadom.
7.4 Imate pravo na ispravku bilo kakvih netačnih ličnih podataka o vama i, s obzirom na svrhu obrade, imate pravo popuniti nepotpune lične podatke o vama.
7.5 Pod određenim okolnostima imate pravo na brisanje vaših ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja. Ove okolnosti uključuju: lični podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; povlačite saglasnost za obradu zasnovanu na saglasnosti; prigovarate na obradu prema određenim pravilima važećeg zakona o zaštiti podataka; obrada je za potrebe direktnog marketinga; i lični podaci su bili nezakonito obrađeni. Međutim, postoje izuzeci od prava na brisanje. Opšti izuzeci važe tamo gde je potrebna obrada: za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informacija; poštovanje zakonske obaveze; ili za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih potraživanja.
7.6 Pod određenim okolnostima imate pravo ograničiti obradu vaših ličnih podataka. Ove okolnosti su: osporavate tačnost ličnih podataka; obrada je nezakonita, ali odbacujete brisanje; više nam ne trebaju lični podaci za svrhe naše obrade, ali zahtevate lične podatke za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih potraživanja; i vi ste se usprotivili obradi, sve dok se ne potvrdi ovaj prigovor. Ako je obrada na ovom osnovu ograničena, možemo i dalje čuvati vaše lične podatke. Međutim, obrađivaćemo ih drugačije: sa vašim pristankom; za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih potraživanja; za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe; ili iz razloga važnog javnog interesa.
7.7 Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju, ali samo u meri u kojoj to pravna osnova dopušta. Obrada je neophodna za: izvršavanje zadatka koji se izvršava u javnom interesu ili u obavljanju bilo kog službenog ovlašćenja koje nam je dodeljeno; ili za potrebe legitimnih interesa koje sledimo na osnovu nas ili treće strane. Ako uložite takav prigovor, a mi ne možemo dokazati ubedljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode, ili je obrada u svrhu postavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih potraživanja, prestanemo obrađivati lične informacije.
7.8 Imate pravo prigovoriti na obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga (uključujući profilisanje). Ako uložite takav prigovor, prestanemo obrađivati vaše lične podatke u tu svrhu.
7.9 Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka u naučne ili istorijske istraživačke svrhe ili u statističke svrhe, iz razloga koji se tiču vaše posebne situacije, osim ako obrada nije neophodna za zadatke koji se izvršavaju iz razloga javnog interesa.
7.10 Pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka je:
(a) saglasnost; ili
(b) ako je obrada neophodna za izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana, ili za preduzimanje koraka na osnovu vašeg zahteva pre zaključenja ugovora,
(c) i takva obrada se sprovodi automatizovanim sredstvima, imate pravo da primite vaše lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Ovo pravo se, međutim, ne primenjuje ako bi nepovoljno uticalo na prava i slobode drugih.
7.11 Ako smatrate da naša obrada vaših ličnih podataka krši zakone o zaštiti podataka, imate zakonsko pravo da podnesete žalbu nadzornom organu zaduženom za zaštitu podataka. To možete učiniti u članici EU u kojoj imate uobičajeno boravište, mesto rada ili mesto navodnog prekršaja.
7.12 U meri u kojoj je pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka data saglasnošću, imate pravo da povučete ovu saglasnost u bilo koje vreme.
7.13 Možete ostvariti bilo koja vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima putem pisane obavesti.

8. O kolačićima

8.1 Kolačić je fajl koji sadrži identifikator (niz slova i brojeva) koji web server šalje web pregledaču i koji pregledač čuva. Identifikator se zatim šalje nazad serveru svaki put kada pregledač zatraži stranicu sa servera.
8.2 Kolačići mogu biti ili “trajni” kolačići ili kolačići “sesije”: trajni kolačić će biti sačuvan u web pregledaču i ostaće važeći do određenog datuma isteka, osim ako ga korisnik ne obriše pre datuma isteka; kolačići sesije ističu na kraju korisničke sesije, kada se web pregledač zatvori.
8.3 Kolačići obično ne sadrže informacije koje lično identifikuju korisnika, ali lične informacije koje čuvamo mogu biti povezane sa informacijama koje su sačuvane u kolačićima i dobijene iz njih.

9. Kolačići koje koristimo

9.1 Kolačiće koristimo u sledeće svrhe:
(a) autentifikacija – kolačiće koristimo da vas identifikujemo prilikom posete našim web stranicama i tokom navigacije po našim web stranicama;
(b) analiza – koristimo kolačiće koji nam pomažu da analiziramo korišćenje i performanse naših web stranica i usluga; i
(c) saglasnost kolačića – kolačiće koristimo da bismo sačuvali vaše preferencije u vezi sa korišćenjem kolačića tokom pregledanja web stranice.

10. Kolačići koje koriste naši pružaoci usluga

10.1 Naši pružaoci usluga koriste kolačiće i ti kolačići mogu biti sačuvani na vašem računaru prilikom posete našim web stranicama.
10.2 Za analizu korišćenja naših web stranica koristimo uslugu Google Analytics. Google Analytics prikuplja informacije o korišćenju web stranica pomoću kolačića. Informacije prikupljene o našim web stranicama koriste se za izradu izveštaja o korišćenju naših web stranica. Google-ova pravila o zaštiti podataka su dostupna na ovoj stranici.
10.3 Koristimo Facebook Pixel za analizu korišćenja naših web stranica. Ova usluga koristi kolačiće da bi osigurala da se naši oglasi prikazuju pravim ljudima i stvaraju ciljnu publiku. Pravila o zaštiti podataka ovog pružaoca usluga možete pogledati na ovoj adresi.

11. Upravljanje kolačićima

11.1 Većina pregledača omogućava vam da odbijete prijem kolačića i da obrišete kolačiće. Metode za njihovo upravljanje variraju u zavisnosti od pregledača i verzije pregledača. Međutim, možete dobiti ažurirane informacije o blokiranju i brisanju kolačića putem ovih veza:
(a) Chrome
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Internet Explorer
(e) Safari
(f) Edge
11.2 Blokiranje svih kolačića će imati negativan uticaj na upotrebljivost mnogih web stranica.
11.3 Ako blokirate kolačiće, nećete moći da koristite sve funkcije naših web stranica.

12. Detalji o nama

12.1 Ovu web stranicu poseduje i upravlja kompanija Antwer business d.o.o.
12.2 Registrovani smo u Češkoj Republici sa registarskim brojem (IČO) 17236118, i nalazimo se na adresi Pražákova 1008/69, Brno 639 00.
12.3 Naša poslovna adresa je Pražákova 1008/69, Brno 639 01.
12.4 Možete nas kontaktirati:
(a) poštom na navedenu adresu;
(b) popunjavanjem kontakt forme na našoj web stranici;
(c) telefonom, na broj koji je objavljen na našoj web stranici; ili
(d) e-mailom, koristeći e-mail adresu koja je objavljena na našoj web stranici.

Scroll to Top

Izaberi svoju zemlju